Bodø-området

Verdens tetteste havørnbestand

Nordland fylke er det sentrale havørnfylket i landet. Fylket har trolig mer enn 35 % av landets havørnbestand og dermed nesten 20 % av verdens havørnbestand.

Salten er og har alltid vært havørnas tyngdepunkt i Nordland. Bodø er et sentralt område for havørn i dette distriktet. Det hekket ca. 85 havørnpar i Bodø kommune i 2007. Bodø er udiskutabelt Havørnbyen, og det har vært jobbet med etablering av et havørnsenter i byen.

Eksport til Skottland

Havørn fra Salten har bidratt sterkt til reetablering av arten i Skottland, etter en rekke overføringer av havørn dit. I alt ble 151 havørnunger ført over i perioden 1959 - 1998. Harald Misund fra Bodø og John A. Love fra Skottland var primus motorer i store deler av dette prosjektet. Sommeren 2005 hekket 33 par i Skottland, og det er bygget et eget havørnsenter på øya Isle of Skye.

Mer Informasjon

Les mer om havørna på nettsiden Miljøstatus Nordland.

Les mer om det skotske havørnsenteret Aros på Isle of Skye.

Ler mer om det planlagte ørnestedet Arctic Edge i Bodø.

design: AN design - løsning: Seria