Fakta om havørna

Vingespenn

Hanner: 207 - 234 cm

Hunner: 224 - 265 cm

Vekt

Hanner: 3020 - 5430 gram

Hunner: 4270 - 8000 gram

Havørnas egg

1 - 3 hvite egg

Ca. 140 gram

Ca. 76 x 59 mm

Havørn unger (Foto: Roger Johansen)

To havørnunger på bakkereir (Foto: Roger Johansen)

Rugetid

34 - 46 døgn. Legges i mars - april.

I Bodø er det registrert hekking allerede i slutten av februar.

Eggene klekkes med flere dagers mellomrom i april - mai.

Ungenes reirtid

70 - 85 døgn i april - juli. 

Hekkesuksess i Norge

Gjennomsnitt 0,6 flygedyktige unger pr. par 

Alder ved første hekking

4 - 6 år 

Høyeste kjente alder

29 år 

Låt

Kraftige skrik, ofte kli-kli. Vanlig varselskrik fra foreldre til unger på reiret.

 

 

 

design: AN design - løsning: Seria