Bestandsutvikling

Bestanden av havørn i Norge er i 2008 beregnet til ca. 3.500 hekkende par, sannsynligvis mer. Dette er over halvparten av den europeiske bestanden.

Nyere bestandsberegninger for havørn i Norge

Region (år):

Territorielle par:

Øst-Norge (2006) 5
Vest-Agder (2006) 5
Rogaland (2006) 40
Hordaland (2005) 100-150
Sogn og Fjordane (2004) 150-200
Møre og Romsdal (2006) 350-400
Sør-Trøndelag (2005) 300-350
Nord-Trøndelag (2004) 300-350
Nordland (2001) 1.200-1.500
Troms (2006) 600
Finnmark (2000) 300-350

Norge totalt

3.300-3.900

Kilde: Alf Ottar Folkestad, Norsk Ornitologisk Forening, foredrag for Havørnklubben (2008).

Før havørna ble totalfredet i Norge i 1968, var den forfulgt og på vikende front. Bestanden i Norge var da trolig nede under 800 par. Nordland hadde da hele 40 % av verdens bestand.

Etter fredinga har havørnbestanden i Norge økt betydelig, både i utbredelse og antall. I Nordland har hekkebestanden antakelig nådd sitt "metningspunkt". I Sør-Norge er det fremdeles ledige områder i sør og i innlandet.

design: AN design - løsning: Seria