Æresmedlem nr. 3 (1996) – Kåre Johannesen

Kåre var fylkesagronom og første formann i Bodin friluftsnemd og representerte Arbeiderpartiet i 1969 i Bodin herredsstyre. Han var en framsynt politiker og laget prosjekt for Miljøverndepartementet med formål å kjøpe og avtalebehandle områder for allmenheten.

Han fikk fredet Karlsøyvær, ledet innkjøp av Låter friluftsområde på Kjerringøy og Austvika nord for Bodø.

Hans innsats har resultert i at vi fikk sikret viktige arealer til friluftsformål i Bodø.

Senere ble han formann i Bodø bygningsråd, og formann i generalplanutvalget som laget en stor innstilling til bystyret om planlegging av Bodø by.

Havørnklubben i Bodø har i 1996 på denne bakgrunn utnevnt

Kåre Johannesen som æresmedlem nr. 3 i Havørnklubben i Bodø