Æresmedlem nr. 2 (1995) – Harald Misund.

Harald Misund har samarbeidet med Bodø friluftsnemnd om frilufts- og naturvernområder (Generalplanen 1976) og som formann i Bodø kommunale innlandsfiskenemnd stått for utbygging av laksetrapper i Futelva og Børelva.

Han har også vært norsk ansvarlig for overføringer av havørnunger til Skottland i periodene 1975 - 1985 og 1993 -1998. Havørna var utryddet i Skottland i 1916, i år 2000 var der 22 hekkende par, og mer enn ett hundre unger var kommet på vingene. Har siden havørna ble fredet i Norge høsten 1968, registrert og fulgt opp bestanden innen Bodø kommune.

Havørnklubben i Bodø har i 1995 på denne bakgrunn utnevnt

HARALD MISUND til æresmedlem nr. 2 i Havørnklubben i Bodø.