Æresmedlem nr. 1 (1994) – Kong Harald V

Det kan trekkes flere paralleller mellom havørna og Havørnklubben i Bodøs første æresmedlem. "Det er liksom noe majestetisk og suverent over dem begge og den måten de opptrer på. På samme tid som de innbyr til respekt utstråler de også interesse og omtanke for den oppvoksende slekt.

Som World Wildlife Funds leder og "høye beskytter" har Kong Harald V både i ord og gjerning gjort seg til talsmann for å ta vare på og se til at truede dyrearter vernes."

Havørnklubben i Bodø har på denne bakgrunn lørdag 16. mai 1994 utnevnt:

Kong Harald V til klubbens første æresmedlem