Æresmedlem nr. 4 (1997) – Knut R. Hoff

Det kan trekkes flere paralleller mellom havørna og årets kandidat til æresmedlems-skap i Havørnklubben.

Lik havørna har han valgt å virke og bo i Bodø og her bruke all sin kraft og skaperånd for å skape trivsel og tilhørighet til vårt enestående område.

Som evig entusiast og forkjemper for alt som flyr har han i en årrekke lansert nye og halsbrekkende prosjekter som har bidratt til å sette Bodø på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Hans kunnskap om og kjærlighet til Bodøs historie gjør han til en høyt skattet foredragsholder og han sier aldri nei til å stille opp overfor nærmest enhver forsamling for å fortelle om byens mange kvaliteter og hemmeligheter…"

Havørnklubben i Bodø har i 1997 på denne bakgrunn utnevnt

KNUT R. HOFF til æresmedlem nr. 4 i Havørnklubben i Bodø.