Æresmedlem nr. 5 (1998) – Terje Nilsen 

På sin lune og avslappede måte har han rettet oppmerksomheten mot mange av de naturperler vi har i vårt distrikt og derigjennom formidlet livskvalitet som noe mer enn materiell velstand og en urban tilværelse til et stadig større publikum. Samtidig har han gjennom sine tekster og melodier både styrket byens identitet og bodøfolks tilhørighet til byen.

Havørnklubben har på denne bakgrunnen i 1998 utnevnt:

TERJE NILSEN til æresmedlem nr. 5 i Havørnklubben i Bodø