Æresmedlem nr. 7 (2000) – Gunnar Kristiansen

Det kan trekkes flere paralleller mellom havørna og årets kandidat til æresmedlems-skap:

Lik havørna verner han om den oppvoksende slekt og gjør sitt ytterste for at de ikke skal føle seg ensomme og forlatt. Lik havørna brer han sine beskyttende vinger over de små og sårbare. Han lytter til deres opplevelser og klarer på en genuin måte å leve seg inn i deres situasjon.

Det er ikke alle forunt å få de unges tillit. Det har vår kandidat ved mange anled-ninger fått – en tillit som han ikke har misbrukt, men fulgt opp og gjennom gode råd og formaninger bokstavelig talt vist dem veien videre. Han har også vært trøsteren om de har møtt problemer underveis og har oppmuntret dem til å ta de første skritt ut i de voksnes verden, en reise som ikke alltid har vært like lett.

Lik havørna oppmuntrer sine avkom – når tiden er inne, til å "forlate redet".

Havørnklubben i Bodø har i 2000 på denne bakgrunn utnevnt:

GUNNAR KRISTIANSEN til æresmedlem nr. 7 i Havørnklubben i Bodø