Æresmedlem nr. 8 (2001) – Ragnar Tønder

Det kan trekkes flere paralleller mellom havørna og årets kandidat til æresmedlems-skap i Havørnklubben:

Lik havørna har han lagt all sin kraft og sjel i arbeidet med å legge forholdene best mulig til rette for å skape trivsel og grunnlag for utvikling, ikke minst næringsrettet.

Lik havørna er han en fantastisk Bodøambassadør. Ikke minst er oppblomstringen av Bodø som fiskerihavn noe som både næringslivet og havørna setter stor pris på. Nytrukket sild er havørnmat som virkelig smaker og årets kandidat har i sterk grad bidratt til dette.

Gjennom hyppige utspill setter han også havnebyen Bodø på kartet både som gjestehavn og landsdelshavn og yter sammen med sitt mannskap en service som alle setter stor pris på.

Fra sitt kontorvindu på kaikanten følger han daglig havørna gjennom kikkerten og føler så vel tilhørighet som ansvar for sitt eksklusive naboskap.

Havørnklubben i Bodø har i 2001 på denne bakgrunn utnevnt 

RAGNAR TØNDER til æresmedlem nr. 8 i Havørnklubben i Bodø