Æresmedlem nr. 9 (2002) – Inger Ellen Nicolaisen 

Lik havørna er årets kandidat en god Bodøambassadør som er flittig benyttet som foredragsholder på kurs og konferanser. Uredd og poengtert formidles både faglige og sosiale kampsaker og i påfølgende paneldiskusjoner legges ikke fingrene i mellom. Kjeftsterk, men ikke nebbete, kan stå som passende karakteristikk.

Som medlem av Verdikommisjonen er kandidaten også med på å sette dagsorden og diskutere hvilke verdier som legges til grunn i våre mellommenneskelige forhold. Et dyptfølt engasjement med konkrete tiltak for noen av de svakeste blant oss; foreldreløse gatebarn, har bl.a gitt disse barna både håp og tro og et forsterket livsmot.

Media har også vist stor interesse for vår kandidat som de siste årene har figurert i store oppslag i så vel fagblad, som aviser og ukeblad. At vår kandidat har hovedsete for sin virksomhet i Bodø og attpå til er både kvinne og mor, gjør det lett for Havørnklubben i 2002 på denne bakgrunn utnevne

INGER ELLEN NICOLAISEN til æresmedlem nr. 9 i Havørnklubben i Bodø