Æresmedlem nr. 10 (2003) – Halvdan Sivertsen

Han har til tross for mange fristende tilbud opp gjennom årene, valgt å bli ved sitt hjemlige rede. Han har i ord og toner lovprist nordnorsk natur og kultur og formidlet kvaliteter som vi andre kanskje ikke alltid ser i vår travle hverdag i det som ligger rundt oss.

Få, om noen, har som han klart å sette Bodø på kartet gjennom å fremstå som den han er; en glad gutt med glimt i øyet. Han takler også den vanskelige balansegangen mellom skjemt og alvor på en måte som gjør at han etter hvert er blitt hele Norges folkeeie. At han for tiden opplever stor suksess sørpå, må sees som nok et bevis på dette.

Samtidig har han også aktivt bidratt til å ta vare på viktige deler av vår kystkultur som ellers ville gått tapt for ettertiden".

Havørnklubben i Bodø har i 2003 på denne bakgrunn utnevnt

HALVDAN SIVERTSEN til æresmedlem nr. 10 i Havørnklubben i Bodø