Æresmedlem nr. 11 (2004) – Shirley Bottolfsen

På sin helt spesielle måte har hun vært ildsjel og forkjemper for de som verken synes eller høres så godt i den daglige kampen om velferdsgodene. Ut fra vissheten om at alle må ha et godt underlag og en følelse av trygghet for å kunne ha et fullverdig liv, har hun i mange år stått på og samlet inn midler til formål de aller fleste tar for gitt som et offentlig ansvar.

Hun er samtidig blitt en kjent og kjær figur i bybildet med et glødende engasjement som så vel det lokale næringsliv som byens øvrige befolkning setter stor pris på. Også media har vist stor interesse for vår kandidat og hennes innsats for de eldre - noe som er blitt behørig omtalt i radio, TV, i aviser og ukeblad".

Havørnklubben i Bodø har i 2004 på denne bakgrunn utnevnt 

SHIRLEY BOTTOLFSEN til æresmedlem nr.11 i Havørnklubben i Bodø