Æresmedlem nr. 15 (2009) - Harald Martinussen

Havørna har hekket på Vetterøya i Helligvær over 100 år og har i dag opptil 3 hekkepar innen ca. 1 km2. Det er ringmerket unger her i over 30 år, og havørnparene som har levd og lever godt og beskyttet takket være de vennlige menneskene som bor her. Gårdsdriften på Vetterøya ble lagt ned for få år siden, som den siste i Helligvær der det var drift med melkekyr.

I dag beiter der en mindre flokk av gammelnorsk sau som hjelper til å holde kulturlandskapet i hevd. Havørnene sitter ofte på holmer og skjær langs skipsleia. Ett av reirene ligger så nær sjøen at havørna og dens unger kan sees når hurtigbåten i sakte fart glir forbi - uten å forstyrre disse. På Vetterøya bor en mann som i hele sitt liv har levd med havørna som nabo og tatt vare på og vernet om den. Det er kanskje nettopp innsatsen fra mennesker som ham som gjør at vi i dag har verdens største bestand av havørn i vårt distrikt.

Havørnklubben i Bodø har på denne bakgrunnen i 2009 utnevnt:

HARALD MARTINUSSEN til æresmedlem nr. 15 i verdens eneste og beste Havørnklubb!