Aasmund Gylseth nytt æresmedlem Havørnklubben

På Havørnklubben i Bodø sitt årsmøte 26.10.10 ble Aasmund Gylseth fra Steigen utnevnt til nytt æresmedlem. I begrunnelsen for dette heter det bl.a:  

"Lik havørna har han vist både utholdenhet og tålmodighet for å nå sine mål. Han har i mange år kartlagt ørna i en av våre nabokommuner som kan skilte med en bestad på godt over 300 ørner.

Om våren kjører han rundt alle holmer og nes for å lete etter ørnereir. For mens folk flest ikke har lov til å nærme seg et ørnereir, er dette jobben hans. Dermed blir også våren og sommeren nokså travel.        

For han merker hver og en ørneunge før de blir for store og vanskelig å håndtere. Det har han gjort i mange år helt siden Harald Misund rekrutterte han bl.a i forbindelse med reetableringen av den skotske havørnbestanden."