Havørna

Du kjenner nærværet hennes før du ser henne. Men hun har sett deg. Ganske lenge faktisk.

Majestetisk har hun svevd over hodet ditt, spanet, glidd på oppvindene og ventet.

Ditt møte med en storfisker

Ventet på at byttet skal komme tilstrekkelig nært overflaten, slik at det kan forvandles til en "sjefslunsj". 

Det er da du ser henne. En perfeksjonist i sitt arbeid. Rask, men likevel forbausende langsomt, nærmer hun seg det store blå.

Ett plask og alt er over - men bare for fisken. For deg er dette møtet med havørna noe du vil bære med deg. Lenge.

Fakta om havørna

Vingespenn

Hanner: 207 - 234 cm

Hunner: 224 - 265 cm

Vekt

Hanner: 3020 - 5430 gram

Hunner: 4270 - 8000 gram

Havørnas egg

1 - 3 hvite egg

Ca. 140 gram

Ca. 76 x 59 mm

Havørn unger (Foto: Roger Johansen)

To havørnunger på bakkereir (Foto: Roger Johansen)

Rugetid

34 - 46 døgn. Legges i mars - april.

I Bodø er det registrert hekking allerede i slutten av februar.

Eggene klekkes med flere dagers mellomrom i april - mai.

Ungenes reirtid

70 - 85 døgn i april - juli. 

Hekkesuksess i Norge

Gjennomsnitt 0,6 flygedyktige unger pr. par 

Alder ved første hekking

4 - 6 år 

Høyeste kjente alder

29 år 

Låt

Kraftige skrik, ofte kli-kli. Vanlig varselskrik fra foreldre til unger på reiret.