Om klubben

Hva er Havørnklubben?

Havørnklubben er en eksklusiv klubb oppstått som et resultat av at Bodø-området har verdens største konsentrasjon av Havørn.

Klubben er en stiftelse og stiftelsesdatoen er 4. mars 1994.

Klubbens formål er å drive vern og informasjon om denne stolte fuglen, samt støtte annen skapende virksomhet.

Medlemskap kan kun erverves ved personlig besøk i Bodø.

Havørnklubben ønsker å stimulere til trivsel og utvikling av Bodø.

Havørnklubben ønsker å styrke Bodø folk’s identitet og tilhørighet til byen.

Havørnklubben ønsker å markedsføre Bodø’s kvaliteter gjennom positiv omtale og oppmerksomhet.

Medlemskap selges hos Bodø Turistinformasjon.

Klubbens flotte Havørnskulptur finner dere på Nedre Torg. Den ble avduket 4. juli 1996 og er laget av billedhugger Skule Waksvik. Den forestiller en Havørnfamilie i et reir.

Hvert år blir det arrangert Havørn-dager i sommerhalvåret. Da foregår det en rekke aktiviteter som for eksempel tivoli, fagseminar, handelsstand-aksjoner, barnehagekonkurranser m.m.