Representantskapsmøte/årsmøte

Det innkalles med dette til representantskapsmøte/årsmøte i Havørnklubben i Bodø, torsdag 24. Juni

kl. 15:00 på Skagen Hotel, Bodø.

16.06.202112:40 Viktor Håkonsen

For ytterligere informasjon kontakt.

 

Tor-Arne Aga

Styreleder

91560303